Uit een aantal reacties is gebleken dat niet iedereen de enveloppe over onze donateursactie heeft ontvangen, donaties zijn echter van harte welkom op ons bankrekeningnummer NL50RABO 0150 6933 11 t.n.v. stg Rondom de Toren.