Wij als stichting Rondom de Toren proberen om:

  • Verenigingen, instellingen, belangengroeperingen, gemeente en individuele burgers in de gelegenheid te stellen kopij c.q. informatie aan te laten leveren voor plaatsing in het blad;
  • Organisatoren van evenementen actief te benaderen voor kopij;
  • Zelf enkele columns te verzorgen met bijzonderheden over mensen en/of bedrijven;
  • Themanummers uit te brengen;
  • Het in stand houden van een gezonde financiële situatie.

Enkele belangrijke uitgangspunten bij het bereiken van onze doelstelling zijn daarbij:

  • Kwetsende en/of beledigende inzendingen worden nooit geplaatst;
  • De inhoud van het blad is 'neutraal-informatief' van karakter, met dien verstande dat er ruimte is voor uiteenlopende meningen en visies met betrekking tot plaatselijke, gemeentelijke en maatschappelijk relevante onderwerpen;
  • Het accent op plaatselijk nieuws ligt;
  • De berichtgeving bestrijkt alle facetten van het nieuws in het verschijningsgebied, van gemeentelijk, kerkelijk, sociaal-cultureel tot verenigings- en zakelijk nieuws.