Sinds het jaar 1978 verspreidt de stichting Rondom de Toren iedere twee weken een gratis informatieblad dat vóór en dóór inwoners van de dorpen Terheijden en Wagenberg wordt gemaakt. Op deze manier willen we een communicatiemiddel zijn dat bijdraagt aan informatie uitwisseling tussen de bewoners van de beide dorpen.


In editie 948 van ons blad staat een artikel over "Adriaan Brouwers: Zijn leven en werk". Op zaterdag 2 juli 2016 zou Jacques van Ginneken uit Wagenberg een lezing presenteren over Adriaan Brouwers en zijn beelden. Deze lezing gaat echter niet meer door. Wij hebben tot onze grote spijt vernomen dat Jacques van Ginneken is overleden.

Uit een aantal reacties is gebleken dat niet iedereen de enveloppe over onze donateursactie heeft ontvangen, donaties zijn echter van harte welkom op ons bankrekeningnummer NL50RABO 0150 6933 11 t.n.v. stg Rondom de Toren.