Sinds het jaar 1978 verspreidt de stichting Rondom de Toren iedere twee weken een gratis informatieblad dat vóór en dóór inwoners van de dorpen Terheijden en Wagenberg wordt gemaakt. Op deze manier willen we een communicatiemiddel zijn dat bijdraagt aan informatie uitwisseling tussen de bewoners van de beide dorpen.


De verschijningsdata voor de 39e jaargang (2017) zijn bekend en staan onder kopij en advertenties.

Ons lezersonderzoek is afgerond. Wij gaan met de uitkomst aan de slag. Hartelijk dank voor uw tijd en moeite!