Sinds het jaar 1978 verspreidt de stichting Rondom de Toren iedere twee weken een gratis informatieblad dat vóór en dóór inwoners van de dorpen Terheijden en Wagenberg wordt gemaakt. Op deze manier willen we een communicatiemiddel zijn dat bijdraagt aan informatie uitwisseling tussen de bewoners van de beide dorpen.


Sinds lange tijd (6 jaar) hebben wij de tarieven voor het plaatsen van een advertentie in ons blad Rondom de Toren kunnen handhaven. Echter zijn wij door de economische omstandigheden, de kosten van drukwerk en papier genoodzaakt om vanaf 1 september 2017 onze tarieven aan te passen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de verhoging zo laag mogelijk te houden. Voor meer informatie zie Kopij en advertenties.

In onze editie 959 is per ongeluk de verkeerde advertentie geplaatst van VO Breda. Onze excuses voor het ongemak! Het correcte overzicht van 2017 is hier bijgevoegd.

vo 2017